اهداف استراتژیک

  • توسعه فعالیتها در زمینه صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی سوق دادن مسیر شرکت به سمت اخذ پروژه های EPC
  • پیاده ­سازی واقعی استاندارد PMBOK در اجرای پروژه­ ها
  • تقویت برند شرکت با انجام مطلوب پروژه­ ها از یک طرف و فعالیت های صادقانه تبلیغاتی از طرف دیگر
  • اعتقاد راسخ به مدیریت دانش و ایجاد نوآوری در ارائه خدمات
  • همکاری با سایر شرکتهای همکاردر راستای هم­ افزایی و ایجاد امکان ورود به پروژه ­های بزرگ ملی
  • گسترش بازاریابی و نفوذ به سایر کشورها بخصوص کشورهای­ عراق، عمان، افغانستان و همسایگان شمال کشور