Skip Navigation Linksاهداف استراتژیک

توسعه فعالیتها در زمینه صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی

سوق دادن مسیر شرکت به سمت اخذ پروژه های EPC

پیاده ­سازی واقعی استاندارد PMBOK در اجرای پروژه­ ها

تقویت برند شرکت با انجام مطلوب پروژه­ ها از یک طرف و فعالیت های صادقانه تبلیغاتی از طرف دیگر

اعتقاد راسخ به مدیریت دانش و ایجاد نوآوری در ارائه خدمات

همکاری با سایر شرکتهای همکاردر راستای هم­ افزایی و ایجاد امکان ورود به پروژه ­های بزرگ ملی

گسترش بازاریابی و نفوذ به سایر کشورها بخصوص کشورهای­ عراق، عمان، افغانستان و همسایگان شمال کشور