پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

 • کارفرما : شرکت توسعه پتروشیمی کنگان
 • مدیر طرح : شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
 • محل اجرای پروژه : عسلویه
 • شرح مختصر پروژه : اجرای ۴۰ هزار اینچ قطر پایپینگ از سایز ۲/۱ تا ۳۶ اینچ
  نصب تجهیزات
  نصب سازههای فلزی
  اجرای دیوارهای پیرامونی سایت
  اجرای کارهای ابنیه صنعتی و فونداسیون تجهیزات