پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

نصب تجهیزات مکانیک و لوله کشی فاز زود هنگام

  • کارفرما : شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
  • مدیر طرح: شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
  • محل اجرای پروژه : عسلویه
  • شرح مختصر پروژه : اجرای پایپینگ روزمینی و زیرزمینی، <ذق
    نصب و اجرای پیش راه اندازی واحد BOG
    نصب و اجرای پایپینگ و متعلقات پمپ ها، درام ها و ...