پیام مدیر عامل


پیام مدیر عامل ساپکتوسعه صنعت و اقتصاد یک کشور یکی از مهترین عواملی است که می تواند استقلال کشور را حفظ و جایگاه آن را در سطح منطقه و جهان مستحکم نماید. برای نیل به یک توسعه پایدار صنعتی سازمانهای خصوصی از جایگاه ویژه ­ای برخوردار هستند و می­توانند نقش­ شایان توجهی در افزایش بهره­ وری و ارتقای فرهنگ مشتری مداری ایفا نمایند.

شرکت مهندسی سبز آشیان آپادانا (ساپک) نیز مجموعه­ ای خصوصی است که در سال ۱۳۷۵ با هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی صنعتی تاسیس گردیده و همواره تلاش نموده وظیفه خود را به عنوان یک مجموعه صنعتی در راستای اعتلای صنعت ملی انجام دهد. در این مجموعه صنعتی جلب رضایت مشتریان اعم از مشتریان خارجی یعنی کارفرمایان محترم و مشتریان داخلی که پرسنل شایسته شرکت هستند در سرلوحه اهداف بوده و در آینده نیز خواهد بود.


سید نصیر رضوی
مدیرعامل